Με γεύση

1720. choco almond +¦+__Ξ_Δ+_ zabaglione
0 Αξιολόγηση
13,79 €
d37b40f764b14a89e2058a44f05a96b6
0 Αξιολόγηση
13,79 €
f7644b56cd0ae537784e23b64857cf80
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1706.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Α+¬_Β_Ε+¬+¦+υ+¬+¦8
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1708.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+-_Α+-+_+υ+_+-
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1710.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Η_Β+υ+¬_Ζ+¬+-
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1712 -choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¬+_+-_Ν+_+¦8
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1714.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β+-+-+φ+¬+-
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1716.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β_Ξ+++-
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1718.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+__Β+υ_Δ+¦
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1732.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-stracciatella
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1734.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-gianduia
0 Αξιολόγηση
13,79 €
78afaacbba3bca41a1ce9f675afbba4f
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1728.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-tiramisu
0 Αξιολόγηση
13,79 €
1720. choco almond +¦+__Ξ_Δ+_ zabaglione
0 Αξιολόγηση
13,79 €
d53aa7f89db2d1935feed7588780d953
0 Αξιολόγηση
14,69 €
1705.-choco-almond-double-_Θ_Β_Ο+-+-
0 Αξιολόγηση
14,69 €
1711.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Η_Β+υ+¬_Ζ+¬+--_Θ_Β_Ο+-+-
0 Αξιολόγηση
14,69 €
d37b40f764b14a89e2058a44f05a96b6
0 Αξιολόγηση
53,34 €
f7644b56cd0ae537784e23b64857cf80
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1706.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Α+¬_Β_Ε+¬+¦+υ+¬+¦
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1708.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+-_Α+-+_+υ+_+-
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1710.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Η_Β+υ+¬_Ζ+¬+-
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1712 -choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¬+_+-_Ν+_+¦
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1714.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β+-+-+φ+¬+-
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1716.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β_Ξ+++-
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1718.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+__Β+υ_Δ+¦
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1720. choco almond +¦+__Ξ_Δ+_ zabaglione
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1732.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-stracciatella
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1734.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-gianduia
0 Αξιολόγηση
53,34 €
78afaacbba3bca41a1ce9f675afbba4f
0 Αξιολόγηση
53,34 €
1728.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-tiramisu
0 Αξιολόγηση
53,34 €
d53aa7f89db2d1935feed7588780d953
0 Αξιολόγηση
56,95 €
1705.-choco-almond-double-_Θ_Β_Ο+-+-
0 Αξιολόγηση
56,95 €