Κουφέτα

1903_500.-+¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬-crispy-_Α+__Β+¬+φ_+¬+__Ζ+¦_Ν1902_312. +¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬ crispy _Α+¦_Ε_Δ+¦+¬_Κ_Ε_Ν
0 Αξιολόγηση
3,85 €
Συσκευασία 350gr
Συσκευασία 700gr
Σε συσκευασία των 3 κιλών
873599ca0af52bdbb5630522d6563fd5
0 Αξιολόγηση
3,90 €
9e7fc301c24011e6d40ec6dd798bf290
0 Αξιολόγηση
3,90 €
Επιλέξτε συσκευασία των 10 τεμαχίων ή των 3ων κιλών
1c02df27d352caf7b0780fd631512bf4
0 Αξιολόγηση
4,10 €
Επιλέξτε συσκευασία των 10 τεμαχίων ή των 3ων κιλών
Επιλέξτε χρώμα
1903_500.-+¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬-crispy-_Α+__Β+¬+φ_+¬+__Ζ+¦_Ν727646697e277dff903d4ed00b18ff78b
0 Αξιολόγηση
4,60 €
Χρώμα
617a2776f20d4e817afffbdbb257cffa
0 Αξιολόγηση
4,80 €
e9fe550ba3c0c201d69e3bc0a455b623
0 Αξιολόγηση
5,53 €
3b451dfd15a3e25dab4ec1144aab1ffc
0 Αξιολόγηση
5,20 €
84ef883c22b32e884841cc9314bfd3f2
0 Αξιολόγηση
5,20 €
1015. +-+-_Ζ+¦+++υ+¬+¬_Ζ supreme +¦+__Ξ_Δ+_ _Α+¦+¦_Β+-+-_Ξ+¦+++-+¬+¬
0 Αξιολόγηση
5,60 €
1014. +-+-_Ζ+¦+++υ+¬+¬_Ζ supreme +¦+__Ξ_Δ+_ +-+-_Δ_Ε+ψ_Θ+-
0 Αξιολόγηση
5,60 €
7dff099a65b026895942a872c251a542
0 Αξιολόγηση
6,61 €
d6f224fb534a83b00aac145bc92cdd0f
0 Αξιολόγηση
6,66 €
9eaf563f474da469b42b79c34303a158
0 Αξιολόγηση
6,66 €
1728.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-tiramisu
0 Αξιολόγηση
6,10 €
d37b40f764b14a89e2058a44f05a96b6
0 Αξιολόγηση
6,10 €
f7644b56cd0ae537784e23b64857cf80
0 Αξιολόγηση
6,10 €
78afaacbba3bca41a1ce9f675afbba4f
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1734.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-gianduia
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1732.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-stracciatella8
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1712 -choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¬+_+-_Ν+_+¦9
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1726.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+-+-_Δ_Ε+ψ_Θ+-
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1708.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+-_Α+-+_+υ+_+-
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1706.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Α+¬_Β_Ε+¬+¦+υ+¬+¦1
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1710.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Η_Β+υ+¬_Ζ+¬+-
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1714.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β+-+-+φ+¬+-
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1716.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β_Ξ+++-
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1718.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+__Β+υ_Δ+¦
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1742 -choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+-+_+-+_+υ_Γ
0 Αξιολόγηση
6,10 €
1720. choco almond +¦+__Ξ_Δ+_ zabaglione
0 Αξιολόγηση
6,10 €
9e02b4257c05e19434bd28a1f3ded3e5
0 Αξιολόγηση
7,17 €
0bb2d4215d5de184c10e9f50ee1d9553
0 Αξιολόγηση
7,17 €
e024813b29ebd45d0ef447940e0ad5c1
0 Αξιολόγηση
7,34 €
2bd64d7b967017e313e305532023f668
0 Αξιολόγηση
7,34 €
d53aa7f89db2d1935feed7588780d953
0 Αξιολόγηση
6,50 €
1705.-choco-almond-double-_Θ_Β_Ο+-+-
0 Αξιολόγηση
6,60 €
1711.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Η_Β+υ+¬_Ζ+¬+--_Θ_Β_Ο+-+-
0 Αξιολόγηση
6,60 €
f281ac802210810c0fb503efc1b12ce0
0 Αξιολόγηση
7,68 €
3e8e1949f1c3300c7f060866b463e01c
0 Αξιολόγηση
6,95 €
4020. +-_Ν_Ε_Δ+-+¬+¬ _Δ+¦+¦+υ+_+¬_Γ
0 Αξιολόγηση
7,91 €
4021. +-_Ν_Ε_Δ+-+¬+¬ +-_Ξ+¦+¬+_+¬_Γ
0 Αξιολόγηση
7,91 €
1926_001. +¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬ crispy drop_+¬+__Ζ+¦_Ν, +-+-_Ε
0 Αξιολόγηση
7,10 €
873599ca0af52bdbb5630522d6563fd5
0 Αξιολόγηση
7,10 €
61aca5ef49bff2f9be565298d6b5c855
0 Αξιολόγηση
7,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
71f8a7b9dfbdfa4a4502ebd60f17d2b5
0 Αξιολόγηση
7,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
fdde1da287ef645878d672d35edb2d9e
0 Αξιολόγηση
7,80 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
9fc5e2a09509b5613281f31393bb0737
0 Αξιολόγηση
7,80 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
416926cb371698fe960375edd64535dd
0 Αξιολόγηση
7,80 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
e9bc711e2c478c77d51fdbebd1ec5a17
0 Αξιολόγηση
7,80 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
c5949b98a954ba20a6a6d17790280cde
0 Αξιολόγηση
7,82 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1927_502. +¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬ crispy drop _Α+__Β+¬+φ__Δ+-+-_Α+-+_+ψ1927_501. +¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬ crispy drop _Α+__Β+¬+φ__Β+¬+_
0 Αξιολόγηση
8,00 €
Χρώμα
1903_500.-+¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬-crispy-_Α+__Β+¬+φ_+¬+__Ζ+¦_Ν727646697e277dff903d4ed00b18ff78b
0 Αξιολόγηση
8,00 €
Χρώμα
8e7bd2cc5d4f67673f13afdbefce0937
0 Αξιολόγηση
8,10 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
4e9f0977a587eb434c4aa2d74092353d
0 Αξιολόγηση
8,20 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
97ae9caf2362be0171b4e729ee70673d
0 Αξιολόγηση
8,30 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
55bd777287987cb3888bd81f33e8a7ad
0 Αξιολόγηση
8,31 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
edc0638bab3e8797f6e26ab82f87fc49
0 Αξιολόγηση
8,31 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
f269038fa4534045b59925e7d5e023e1
0 Αξιολόγηση
8,31 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
eebad02b9c5415f9ba153e4096437663
0 Αξιολόγηση
8,31 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
6d7013048d0c128a879704427738873c
0 Αξιολόγηση
8,31 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
e2038313f12263de225294bb4b49bfba
0 Αξιολόγηση
8,31 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
6eee9cef32f7f18cecc8f9db6a2c7e09
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
972343b4952d1d3547391031bb810d9e
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
c2c43094de5257057d3d2cc78c81ad03
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
88b3960361835836e444d41321daf95e
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
9f3dcf4ce584f4d829ed142041e43d1b
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
5937f741237693bc434dc4d961ec0148
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
904cf04bd99b7fdec4c9f8755ddb6a17
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1d74984588d9effd2a11e9255005a86c
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
8d7d615a68d2ad1b0beadd8091ab5b84
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
505a5676b5a3aa6a3f6b2efa15ce8a2c
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
2a0df9277911439bde7e4716ad3762e7
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
d30ee1ca9e879a8474cdf38bba06fa06
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
f1c4dafe9b2166c170d3410acf419ec3
0 Αξιολόγηση
8,40 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
cfaddfc2bf2e9424ee07b2e09e36451f
0 Αξιολόγηση
8,41 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1a0ade594615258bb3adf62b1e1130bb
0 Αξιολόγηση
8,50 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
326f0e6722d312575a00dfbe01ed99ed
0 Αξιολόγηση
8,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1f0901d60730d15480246ab3e93d846c
0 Αξιολόγηση
8,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
9d643d0685348a1c93b6d01fecca5b83
0 Αξιολόγηση
8,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
9df43eaf2ccf22c628758e233881ef55
0 Αξιολόγηση
8,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
03f59fdd2e12085da20c58ca95e46273
0 Αξιολόγηση
8,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
ba8105ffcbf1e654523b3092c0b2fd33
0 Αξιολόγηση
8,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
159f7f3b6a3b2311ab075fe0b7d976ad
0 Αξιολόγηση
8,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1904_550.-+¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬-crispy-+-+__Ε+-+¬+¬+¦+_+φ__Θ_Β_Ζ_Δ_Ν
0 Αξιολόγηση
8,70 €
1015. +-+-_Ζ+¦+++υ+¬+¬_Ζ supreme +¦+__Ξ_Δ+_ _Α+¦+¦_Β+-+-_Ξ+¦+++-+¬+¬
0 Αξιολόγηση
10,05 €
1014. +-+-_Ζ+¦+++υ+¬+¬_Ζ supreme +¦+__Ξ_Δ+_ +-+-_Δ_Ε+ψ_Θ+-
0 Αξιολόγηση
10,05 €
e9fe550ba3c0c201d69e3bc0a455b623
0 Αξιολόγηση
8,95 €
1c50d52dbe9254e500a5390a4a3fecb7
0 Αξιολόγηση
9,00 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
55f1af74ed6d51549d7d4b31853fd65a
0 Αξιολόγηση
9,00 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
b7488390dedefbaf9badeda0e0ea042d
0 Αξιολόγηση
9,00 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
617a2776f20d4e817afffbdbb257cffa
0 Αξιολόγηση
10,22 €
cf4d07138ccd7b2e00d844e525c2ae86
0 Αξιολόγηση
9,10 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
876bf0d06d19e26d37c3ab00d016af7b
0 Αξιολόγηση
9,36 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
Επιλέξτε χρώμα
1021.-+-+-_Ζ+¦+++υ+¬+¬_Ζ-velvet-avola
0 Αξιολόγηση
10,73 €
491a4a0327b47b32bd3778bab121ebe0
0 Αξιολόγηση
9,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1 κιλού ή 4ων κιλών
4d6d3df269546827fd20816c2996e16a
0 Αξιολόγηση
9,60 €
επιλογή ποσότητας
1706b33fef7712ba31cca5e36abb2536
0 Αξιολόγηση
9,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
d2071b60238b7f74c1203042be7b40e6
0 Αξιολόγηση
9,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
3a93e06a79b58e8e24434c313eb7a045
0 Αξιολόγηση
9,60 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
Σελίδα 1 από 3