Σοκολάτας

873599ca0af52bdbb5630522d6563fd5
0 Αξιολόγηση
4,41 €
9e7fc301c24011e6d40ec6dd798bf290
0 Αξιολόγηση
4,41 €
Επιλέξτε συσκευασία των 10 τεμαχίων ή των 3ων κιλών
1c02df27d352caf7b0780fd631512bf4
0 Αξιολόγηση
4,63 €
Επιλέξτε συσκευασία των 10 τεμαχίων ή των 3ων κιλών
Επιλέξτε χρώμα
1926_001. +¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬ crispy drop_+¬+__Ζ+¦_Ν, +-+-_Ε
0 Αξιολόγηση
8,02 €
873599ca0af52bdbb5630522d6563fd5
0 Αξιολόγηση
8,02 €
61aca5ef49bff2f9be565298d6b5c855
0 Αξιολόγηση
8,59 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
71f8a7b9dfbdfa4a4502ebd60f17d2b5
0 Αξιολόγηση
8,59 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
fdde1da287ef645878d672d35edb2d9e
0 Αξιολόγηση
8,81 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
9fc5e2a09509b5613281f31393bb0737
0 Αξιολόγηση
8,81 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
416926cb371698fe960375edd64535dd
0 Αξιολόγηση
8,81 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
e9bc711e2c478c77d51fdbebd1ec5a17
0 Αξιολόγηση
8,81 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
c5949b98a954ba20a6a6d17790280cde
0 Αξιολόγηση
8,84 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
8e7bd2cc5d4f67673f13afdbefce0937
0 Αξιολόγηση
9,15 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
4e9f0977a587eb434c4aa2d74092353d
0 Αξιολόγηση
9,27 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
97ae9caf2362be0171b4e729ee70673d
0 Αξιολόγηση
9,38 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
55bd777287987cb3888bd81f33e8a7ad
0 Αξιολόγηση
9,39 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
edc0638bab3e8797f6e26ab82f87fc49
0 Αξιολόγηση
9,39 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
f269038fa4534045b59925e7d5e023e1
0 Αξιολόγηση
9,39 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
eebad02b9c5415f9ba153e4096437663
0 Αξιολόγηση
9,39 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
6d7013048d0c128a879704427738873c
0 Αξιολόγηση
9,39 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
e2038313f12263de225294bb4b49bfba
0 Αξιολόγηση
9,39 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
6eee9cef32f7f18cecc8f9db6a2c7e09
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
972343b4952d1d3547391031bb810d9e
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
c2c43094de5257057d3d2cc78c81ad03
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
88b3960361835836e444d41321daf95e
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
9f3dcf4ce584f4d829ed142041e43d1b
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
5937f741237693bc434dc4d961ec0148
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
904cf04bd99b7fdec4c9f8755ddb6a17
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1d74984588d9effd2a11e9255005a86c
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
8d7d615a68d2ad1b0beadd8091ab5b84
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
505a5676b5a3aa6a3f6b2efa15ce8a2c
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
2a0df9277911439bde7e4716ad3762e7
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
d30ee1ca9e879a8474cdf38bba06fa06
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
537eafaab0a4c0a227d88cc02e4492cf
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
f1c4dafe9b2166c170d3410acf419ec3
0 Αξιολόγηση
9,49 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
cfaddfc2bf2e9424ee07b2e09e36451f
0 Αξιολόγηση
9,50 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1a0ade594615258bb3adf62b1e1130bb
0 Αξιολόγηση
9,61 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
326f0e6722d312575a00dfbe01ed99ed
0 Αξιολόγηση
9,72 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1f0901d60730d15480246ab3e93d846c
0 Αξιολόγηση
9,72 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
9d643d0685348a1c93b6d01fecca5b83
0 Αξιολόγηση
9,72 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
9df43eaf2ccf22c628758e233881ef55
0 Αξιολόγηση
9,72 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
03f59fdd2e12085da20c58ca95e46273
0 Αξιολόγηση
9,72 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
ba8105ffcbf1e654523b3092c0b2fd33
0 Αξιολόγηση
9,72 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
159f7f3b6a3b2311ab075fe0b7d976ad
0 Αξιολόγηση
9,72 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
1c50d52dbe9254e500a5390a4a3fecb7
0 Αξιολόγηση
10,17 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
55f1af74ed6d51549d7d4b31853fd65a
0 Αξιολόγηση
10,17 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
b7488390dedefbaf9badeda0e0ea042d
0 Αξιολόγηση
10,17 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
cf4d07138ccd7b2e00d844e525c2ae86
0 Αξιολόγηση
10,29 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή των 4ων κιλών
876bf0d06d19e26d37c3ab00d016af7b
0 Αξιολόγηση
10,58 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
Επιλέξτε χρώμα
491a4a0327b47b32bd3778bab121ebe0
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1 κιλού ή 4ων κιλών
4d6d3df269546827fd20816c2996e16a
0 Αξιολόγηση
10,85 €
επιλογή ποσότητας
1706b33fef7712ba31cca5e36abb2536
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
d2071b60238b7f74c1203042be7b40e6
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
3a93e06a79b58e8e24434c313eb7a045
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
26592557cec344d5b5b242a1353cc260
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
32e0741e68cabc7552333046597de1b4
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
0af7066a15b46ecace4051cc8307525c
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
6176c11bdfbc564ec8ab329c0188939a
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
87ad3c715b83924884f6418ad75927aa
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
fca71cd9892dfeeac81204f8e1de8d1a
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
bdc461eaf996b173ad0fb6c6f846ce76
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
f4a51cb98112a3d879856e0d66de3464
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
771acfb50a98ea6f797bb8e902c9df82
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
888639b535d99236c0df441262ad877f
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
153bff94d340ffc2c7c2a21981721077
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
3fdce261fec9e02d13c63ef93539619a
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
f8b84457f79954b52239c255e44b3bb1
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
20e5a8f04c915400de5dd2bc304490c1
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
3e1c81f7f34a02a320d491ddfbf334e0
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
366b69d5a2be3152ac571d6c0b4cf068
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
b3ec876a90da9bb8980edd2250434fb3
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
Κουφέτο σοκολάτας
0 Αξιολόγηση
10,85 €
κιλά
Κουφέτο σοκολάτας
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Κουφέτο σοκολάτας
0 Αξιολόγηση
10,85 €
κιλά
Κουφέτο σοκολάτας
0 Αξιολόγηση
10,85 €
κιλά
f4b7ce5da64afeb5893382c9ea2a025d
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
d857df8a9cfd7c86ccb2e9f710b5414b
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
5459fdebc623d8908312fbf56cc3b92a
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
0a0ad529e93f57f85e15802b10ac6d71
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
3b60a9d0a2cdf8ec6bbcadc3a6ddff94
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
b2b9c525f7c1bb49a335e91be11dad8b
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
b1f40bd2796c35fa8062d0f6df09e4fd
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
2607418eb931b0e4cba5a1047fd28d9d
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
2cd457d9d226bd83dc78b3603c1a8fd0
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ee2132b436fdf2551d3c9c5c8fd68b73
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
eb03856f51bf01b293f3bc77d566d6d4
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
c8f29fc99996dfa78f964234a3f76283
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
87c7d648151f5cd3be35a0e8c0f9fae0
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
fb2f4dce862da1bee62f9456b87d8a12
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
4a76e83cdef04170824f4c440ecbc2bb
0 Αξιολόγηση
10,85 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
b1da35673a92af40fb0d8e72cefac177
0 Αξιολόγηση
11,30 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1 κιλού ή 4ων κιλών
01db144526716df630e705de85c35be7
0 Αξιολόγηση
11,30 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1 κιλού ή 4ων κιλών
f76a4807a834eef3b5b786da7dba75f6
0 Αξιολόγηση
11,30 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
6503b8bba24ac83ccad201b1abf0e501
0 Αξιολόγηση
11,30 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
c17033ddd55ecdf5f16c90daa55576ba
0 Αξιολόγηση
11,30 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
8d7346542ffded93378375d0c10efb4f
0 Αξιολόγηση
11,41 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
d17ef18e347871e9944e7d310ab99d0c
0 Αξιολόγηση
11,51 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
26365fc69a0812abe9a6acc59df2e9ae
0 Αξιολόγηση
11,51 €
Επιλέξτε συσκευασία του 1ος κιλού ή 4ων κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ
873599ca0af52bdbb5630522d6563fd5
0 Αξιολόγηση
32,54 €
Σελίδα 1 από 2