Κουφέτα

873599ca0af52bdbb5630522d6563fd5
0 Αξιολόγηση
4,77 €
Συσκευασία 350gr
Συσκευασία 700gr
Σε συσκευασία των 3 κιλών
1903_500.-+¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬-crispy-_Α+__Β+¬+φ_+¬+__Ζ+¦_Ν727646697e277dff903d4ed00b18ff78b
0 Αξιολόγηση
5,46 €
Συσκευασία 350gr
Συσκευασία 700gr
Σε συσκευασία των 3 κιλών
Νέο!
1904_550.-+¦+¬_Ζ_Η+φ_Ε+¬-crispy-+-+__Ε+-+¬+¬+¦+_+φ__Θ_Β_Ζ_Δ_Ν
0 Αξιολόγηση
5,77 €
Συσκευασία 350gr
Συσκευασία 700gr
Σε συσκευασία των 3 κιλών
e9fe550ba3c0c201d69e3bc0a455b623
0 Αξιολόγηση
5,95 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
617a2776f20d4e817afffbdbb257cffa
0 Αξιολόγηση
5,95 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
16e33b8fd7ad7ca58b03c6bbca1f0b81
0 Αξιολόγηση
6,45 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
3b451dfd15a3e25dab4ec1144aab1ffc
0 Αξιολόγηση
6,45 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
84ef883c22b32e884841cc9314bfd3f2
0 Αξιολόγηση
6,45 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
7dff099a65b026895942a872c251a542
0 Αξιολόγηση
6,94 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1014. +-+-_Ζ+¦+++υ+¬+¬_Ζ supreme +¦+__Ξ_Δ+_ +-+-_Δ_Ε+ψ_Θ+-
0 Αξιολόγηση
6,94 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1502 -bijoux-+¦+__Ξ_Δ+_-+¬+_+-_Ν+_+¦
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
b7776ccd86677e084c73066d56234a62
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1708.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+-_Α+-+_+υ+_+-
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1510.-bijoux-+¦+__Ξ_Δ+_-_Α+¬_Β_Ε+¬+¦+υ+¬+¦
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1710.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Η_Β+υ+¬_Ζ+¬+-
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1714.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β+-+-+φ+¬+-
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1716.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+-_Β_Ξ+++-
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1718.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+¦+__Β+υ_Δ+¦
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1720. choco almond +¦+__Ξ_Δ+_ zabaglione
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1742 -choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-+-+_+-+_+υ_Γ
0 Αξιολόγηση
7,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1528. together +¦+__Ξ_Δ+_ stracciatella
0 Αξιολόγηση
7,56 €
6,42 €
Εξοικονομείτε:
1,14 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1711.-choco-almond-+¦+__Ξ_Δ+_-_Η_Β+υ+¬_Ζ+¬+--_Θ_Β_Ο+-+-
0 Αξιολόγηση
8,06 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
d53aa7f89db2d1935feed7588780d953
0 Αξιολόγηση
8,06 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
8f01312079ceed4936f440f6a633a0e2
0 Αξιολόγηση
8,56 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
Νέο!
4020. +-_Ν_Ε_Δ+-+¬+¬ _Δ+¦+¦+υ+_+¬_Γ
0 Αξιολόγηση
8,62 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
Νέο!
4021. +-_Ν_Ε_Δ+-+¬+¬ +-_Ξ+¦+¬+_+¬_Γ
0 Αξιολόγηση
8,62 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
1021.-+-+-_Ζ+¦+++υ+¬+¬_Ζ-velvet-avola
0 Αξιολόγηση
12,77 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
d6f224fb534a83b00aac145bc92cdd0f
0 Αξιολόγηση
15,38 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
9eaf563f474da469b42b79c34303a158
0 Αξιολόγηση
15,38 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
2bd64d7b967017e313e305532023f668
0 Αξιολόγηση
15,38 €
Συσκευασία 500gr
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
3e8e1949f1c3300c7f060866b463e01c
0 Αξιολόγηση
16,49 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
9e02b4257c05e19434bd28a1f3ded3e5
0 Αξιολόγηση
16,49 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
0bb2d4215d5de184c10e9f50ee1d9553
0 Αξιολόγηση
16,49 €
Συσκευασία του 1 κιλού
Σε συσκευασία των 4 κιλών
665e96c29d55b13435d7a8d39deafe53
0 Αξιολόγηση
31,00 €